Brandveiligheid is een cruciaal aspect in de ontwikkeling en het onderhoud van gebouwen. Er zijn verschillende aspecten die we moeten begrijpen als we over brandveiligheid praten, twee daarvan zijn WBDBO (Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag) en brandwerendheid. Beide zijn essentiële factoren bij het waarborgen van de veiligheid van de bewoners in een gebouw, maar ze hebben verschillende definities en toepassingen.

Wat is WBDBO?

De containers van Lithium Safety Containers bieden standaard een WBDBO van 90 minuten, echter weten mensen vaak niet wat deze term inhoudt.

WBDBO is een acroniem voor ‘Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag’. Het betreft de minimale tijd (in minuten) die een constructie (zoals een muur, deur of raam) moet kunnen weerstaan tegen de doorslag en overslag van een brand van de ene ruimte naar een andere.

Branddoorslag verwijst naar de situatie waarbij een brand door een constructieonderdeel heen gaat, bijvoorbeeld van de ene kant van een muur of vloer naar de andere kant. Brandoverslag daarentegen betreft het overslaan van brand van het ene brandcompartiment naar het andere via de buitenlucht, bijvoorbeeld van raam tot raam.

Het is belangrijk te vermelden dat de WBDBO-eis wordt bepaald door het Bouwbesluit 2012, en wordt meestal uitgedrukt in minuten (30 minuten, 60 minuten, etc.). De specifieke eisen kunnen variëren, afhankelijk van het type gebouw, de locatie, de functie van de ruimtes en andere factoren.

Wat is Brandwerendheid?

Brandwerendheid is de term die de periode beschrijft waarin een bouwconstructie haar stabiliteit kan behouden, haar integriteit kan behouden en/of straling kan limiteren onder gespecificeerde brandcondities.

Brandwerendheid is nauw verbonden met WBDBO, maar ze hebben een verschillend toepassingsgebied. Terwijl WBDBO specifiek gericht is op het voorkomen van het verspreiden van brand tussen verschillende compartimenten, gaat brandwerendheid meer over de integriteit en stabiliteit van een bouwconstructie tijdens een brand. Een brandwerende muur, bijvoorbeeld, is erop gericht om lang genoeg intact te blijven om mensen tijd te geven om te ontsnappen of om de brand te blussen.

Het Verschil tussen WBDBO en Brandwerendheid

Hoewel beide termen gerelateerd zijn aan brandveiligheid, hebben ze verschillende toepassingen en implicaties. WBDBO is gericht op het voorkomen van branddoorslag en brandoverslag tussen compartimenten, terwijl brandwerendheid zich richt op het behoud van de integriteit van een constructie tijdens een brand.

Daarbij wordt de WBDBO meestal uitgedrukt in een minimale tijd dat de brand tegengehouden moet worden, terwijl de brandwerendheid meer gericht is op hoe lang een constructie bestand is tegen een brand. Daarom kan een materiaal met een hoge brandwerendheid nog steeds een lage WBDBO hebben als het niet effectief is in het stoppen van branddoorslag of brandoverslag.

In conclusie, zowel WBDBO als brandwerendheid zijn kritieke aspecten van brandveiligheid in gebouwen. Begrip van beide concepten is cruciaal bij het ontwerpen, bouwen en onderhouden van gebouwen om optimale brandveiligheid te waarborgen

Geef een reactie

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*