Lithium batterijen zijn over het algemeen veilig in gebruik en zullen niet zomaar gevaarlijk worden. Wanneer deze batterijen beschadigd raakt is de kans aanwezig dat deze accu in een thermal runaway terecht komt.

Wat is een thermal runaway? Dit is het “thermisch op hol slaan” van een lithium-ion batterij. Een proces waarbij de temperatuur in de batterij zo hoog wordt dat de omstandigheden veranderen. Dat zorgt voor nog hogere temperaturen. Gevolgen zijn zeer hoge temperaturen, het vrijkomen van (gevaarlijke) gassen en vaak een zeer felle vuurzee. Ook projecties van electrolyte en metalen delen kunnen voorkomen. 
Thermal runaway kan door diverse factoren worden veroorzaakt. De meest voorkomende oorzaken van thermal runaway zijn; overladen van de batterijen (vaak door foutieve laders), beschadiging, oververhitting, kortsluiting en te snel ontladen van de batterij.

Is een accubrand te blussen met een schuimblusser?

Een accubrand is slechts zeer beperkt te blussen met een schuimblusser. Schuim zal in eerste instantie de vlammen neerslaan, maar door de isolerende werking van het schuim zal de temperatuur van de vuurhaard weer oplopen waardoor de thermal runaway niet wordt gestopt. 

Is een Lithium batterijbrand te blussen met water?

Blussen met water kan zeer beperkt en met risico’s. Water geleidt, dus er zal kortsluiting ontstaan. Hiernaast kan de reactie van water op de accu leiden tot ontplofbaar waterstofgas. Het blussen van accu’s met water is dus niet zonder risico’s. Hoewel water wel voor koeling zorgt, is er door de lage viscositeit zeer veel van nodig om enige effectiviteit te hebben.

Hoe effectief zijn blusmiddelen met water en een additief?

Ook hiermee is het effect zeer beperkt. Bij de meeste blusmiddelen die bestaan uit water met een additief, heeft het additief (vaak minder dan 1%) geen toegevoegde waarde ten opzichte van blussen met 100 procent water. Sterker nog, uit onze testen is gebleken dat water effectiever is bij batterijbranden dan water met een additief.

AVD is geen water met additief, maar is een dispersie met tenminste 13% vermiculiet. Dit maakt AVD het beste blusmiddel voor Lithium batterijbranden.

 

Geef een reactie

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*