Containers met WBDBO

Wat is WBDBO?

WBDBO staat voor Weerstand Brand Doorlating Brand Overslag en heeft drie deelaspecten: vlamdichtheid, stabiliteit en thermische isolatie. Voor elk van deze deelaspecten zijn bepaalde criteria opgesteld die overeenkomen met een bepaalde WBDBO. Vlamdichtheid is de tijd dat er nog geen vlammen aan de niet-blootgestelde zijde van de want verspreiden. De stabiliteit is de tijd dat het element zijn dragende functie behoudt tijdens een brand. Als laatste is de thermische isolatie de tijd dat de temperatuur aan de niet-blootgestelde zijde niet boven een bepaalde thermische drempel stijgt. Volgens de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen moet een ruimte een WBDBO hebben van 60 minuten.

Brandwerendheid vs WBDBO

De termen brandwerendheid en WBDBO betekenen dus niet hetzelfde. Brandwerendheid gaat over de tijd dat een constructie een brand tegen kan houden.