Container met brandblussysteem

Omdat er vaak gevaarlijke stoffen vervoerd moeten worden is het belangrijk dat de containers die ze vervoerd veilig genoeg zijn. Het gevaar dat lithiumbatterijen met zich meebrengen, is dat deze door de weinige mate van ventilatie kunnen overhitten en zelfs in brand kunnen vliegen. Het blussen van zo’n brand kan een gedoe zijn. Denk namelijk maar eens aan elektrische auto’s. Vroeger was het geen probleem als een auto langs de weg in de fik vloog.  Als het nu met een elektrische auto gebeurd, moet deze in speciale vrachtwagens vervoerd worden en dan kan het nog dagen duren voordat de brand gedoofd is. Dit geldt ook voor andere lithium batterijen of accu’s. Daarom is het veilig opslaan van de batterijen van groot belang.  Het hebben van een container met een brandblussysteem is dan dé oplossing tegen brand.

Aerosol brandblussysteem

Het systeem maakt gebruik van een blussing met aerosol. Aan de uitstroomzijde van het brandblussysteem bevindt zich een raster voor de gelijkmatige verspreiding van de blus aerosol. De aerosol brandblussers- en brandblussystemen kunnen automatisch door middel van thermische of rook detectie worden geactiveerd, maar ook handmatig. De chemische transformatie van het vaste blusmateriaal wordt in gang gezet door middel van een elektrisch impuls. Eenmaal geactiveerd wordt het vaste materiaal getransformeerd in een snel expanderende blus aerosol die in de beveiligde ruimte binnen afzienbare tijd de brand blust. De aerosol bestrijdt het vuur dus niet door methoden zoals verstikking, het wegnemen van zuurstof, of koeling, maar door de verbranding op moleculaire basis te stoppen zonder daarbij het zuurstofgehalte aan te tasten.

Traditionele brandblussystemen wie met schuim of poeder blussen willen nog wel eens schade aan de container aanbrengen. Dit is met een aerosol blussing niet het geval.

Installatie van het brandblussysteem

De brandblussystemen zijn gemakkelijk te plaatsen in de container en vergen verder geen bouwkundige aanpassingen. Daarnaast kunnen ze gemakkelijk hergebruikt en verplaatst worden in een andere container. Dit zorgt ervoor dat er met dit systeem veel kosten bespaard kunnen worden. Denk aan het niet nodig hebben van wateropslag, lekbakken, leidingwerk, overdrukkleppen of een aparte ruimte voor gasflessen.

De voordelen van een aerosol blussysteem

  • Meest effectieve vorm van brandbeveiligingssystemen
  • Geheel betrouwbaar
  • Verdrijft geen zuurstof
  • Lage onderhouds- en installatiekosten
  • Gaat tot wel 20 jaar mee
  • Geschikt voor het beschermen van lithium batterijen
  • Geen blusschade
  • Niet schadelijk voor het milieu

Meer weten over de mogelijkheden van een brandblussysteem? Vraag een offerte of een gratis adviesgesprek aan.